Skräp i havet är ett växande problem, framförallt eftersom mer och mer plast hamnar i havet. Där kommer det flyta omkring i tusentals år eftersom plast inte kan brytas ner i en marin miljö. För sjöfarten är det strikt reglerat vad de får slänga överbord. Plast är till exempel totalförbjudet att dumpa till sjöss, oavsett hur långt ut från kusten fartyget befinner sig. Biologiskt avfall eller material som sjunker får däremot slängas i vissa områden.

Enligt en ny studie, där man bottentrålat mellan 250 till 3650 meters djup i Mexikanska golfen, fann man stora mängder skräp i djupvattnet. Inte helt oväntat var förekomsten av plast på bottnarna väldigt stor. Plast har ofta högre densitet än vatten och sjunker därmed snabbt till botten. Bara mindre än hälften flyter på eller nära havsytan. Aluminiumburkar fann man också i stort omfång.

Intressant nog verkade det inte finnas något djupberoende i vilken typ av skräp som hittades. Det betyder alltså att sannolikheten för att hitta plast eller aluminiumburkar nära kusten var lika stor som långt ute till sjöss.

Det antas att 20-50% av allt skräp i havet härstammar från fartyg. Därför var det överraskande att bottentrålningen fann det mesta av skräpet i klumpar snarare än utspritt. Hade det varit utspritt skulle det kunna tyda på att skräpet kom långväga ifrån. Att det istället återfanns koncentrerat på vissa platser indikerar att det är fartygen som dumpat det. Genom att packa ihop avfall, som är strikt förbjudet att dumpa, i metallburkar för att sedan slänga dessa överbord, kommer fartygen undan de internationella dumpningsavtalen. Internationella regler, framförallt MARPOL 73/78, medger tyvärr att lättviktigt material, som inte är framställt av plast, får dumpas till sjöss minst 25 sjömil från kusten. Vid 12 sjömil får också glas och metallburkar dumpas, med tillägget att de måste sjunka.

Det är inte känt hur omfattande praxisen med skräptunnor är, men om den är vanligt förekommande finns det betydligt mer skräp på havets bottnar än vad vi tidigare trott.

Dumpningsavtalet, MARPOL 73/78 Annex V, togs i bruk 1988 och har skrivits under av 96% av världens bruttotonnage. Andra undersökningar har inte funnit att skräpmängderna minskat sedan dess, tvärtom. Främsta orsaken är att allt mer plast används på allt fler ställen i vårt samhälle.

Lämna en kommentar...