Havsströmmar är inte stora floder av vatten som flödar genom oceanerna. För det mesta är rörelserna mer likt virvelvindar. Vattentransporten över Atlanten, från Golfströmmen till Europa, förs ofta i stora virvlar. Dessa virvlar kan satelliter se som avvikelser i till exempel temperatur när de flyger över och gör mätningar.

Den 26:e december 2011 fångade en NASA-satellit en virvel söder om Sydafrika. Virveln knoppades av från Agulhasströmmen, vilken flödar söderut längs sydöstra Afrika. Under normala omständigheter är öppna havet fattigt på näringsämnen, men virveln drog upp näring från djupare vatten. Detta ledde till att plankton började blomma. Algblomningen gjorde virveln mycket tydlig på bild när satelliten flög förbi och fotograferade. Virveln var cirka 150 kilometer i diameter.

Cirka 800 kilometer söder om Sydafrika fångade NASAs satellit Terra Modis denna virvel, med en diameter på 150 kilometer, den 26 december 2011.

Bilden får mig osökt att tänka på Lewis F. Richardsons vers om virvlar:

Big whorls have little whorls
That feed on their velocity;
And little whorls have lesser whorls
And so on to viscosity.

Lämna en kommentar...