Tsunami är ett ord som de senaste åren establerat sig i det svenska ordförrådet på allvar. Reflexmässigt associerar vi nu jordskalv i kustområdet med en potentiellt kommande flodvåg, även om så inte behöver vara fallet.

Vårt grannland Norge är det land i Europa som upplever flest tsunamis. Under 2011 inträffade två stycken enligt NOAAs tsunamidatabas. För Norges del är inte jordskalven den primära utlösaren av tsunamis. Istället är det jordskred som är problemet.

Genom historien har flera megatsunamis inträffat längs den norska kusten. För 7000 år sedan skred havsbotten utanför nuvarande Trondheim ut i Atlanten. Det skapade en tsunami som dränkte stora delar av Skottland och de tidiga bosättarkulturerna på Nordsjöslätten (numera havsbotten). I modern tid inträffade flera tsunamis i fjordarna när bergspartier föll ner i vattnet. Värst var flodvågorna i Loen (1905 och 1936) och Tafjord (1934) som tillsammans krävde över 170 människoliv och förstörde byarna fullständigt.

Nu reser geologer åter ett varningsflagg då de upptäckt att delar av landet inom kort riskerar sköljs över av en stor flodvåg. I Møre og Romsdal fylke finns, precis som på många ställen längs den norska kusten, fler långa och smala fjordar vars sidor kantas av höga berg. Dessa bergsmassiv har visat sig vara instabila med stora sprickor. Bergsmassivet Åkneset har sprickor, som vidgar sig med upp till 15 cm om året. Det står därför klart att ett skred kommer inträffa där. Om det sker idag, imorgon eller om 50 år är däremot osäkert. Nyare mätningar har dessutom visat att sprickan vidgar sig allt snabbare.

Åkneset ligger i Sunnylvsfjorden, mellan Storfjorden och turistdestinationen Geirangerfjorden. Tidigare skred och tsunamis har inträffat i Storfjorden. Då drabbades Tafjord mycket hårt.

Om bergssidan far ner i vattnet kan vågen bli över 80 meter hög. Nu håller evakueringsplaner på att tas fram för de boende i området. Totalt rör det sig om uppåt 7000 personer som kan bli direkt påverkade.

Tsunamis, som bildas av jordskred, är ofta betydligt högre än dem som uppkommer av jordbävningar. Den högsta uppmätta tsunamin i modern tid inträffade 1958 i Lituya Bay i Alaska och var över 500 meter hög. Oro för en enorm megatsunami finns också om vulkanen Cumbre Vieja på La Palma faller ner i havet. Flodvågen tros kunna bli upp till en kilometer hög, men “bara” vara 50 meter hög när den når fram till Karibien och USAs östkust, något som ändå skulle få ödesdigra konsekvenser.

1 Comment

  1. Ylva Noren

    Där har jag bott. Eller jag bodde på Stranda (man säger inte i Stranda däruppe). Vi pratade ibland om det där, lite spännande, lite läskigt.

Lämna en kommentar...